مشخصات بازیکن
GHOSTEMANE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.236.217 :آیپی
STEAM_1:0:185429847 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۰۸:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۶:۰۸:۲۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن