مشخصات بازیکن
-Saeed :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.117.99.46 :آیپی
STEAM_1:1:831080 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۵:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۵:۱۵:۱۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن