مشخصات بازیکن
adboreza76 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.216.105 :آیپی
STEAM_1:1:459981668 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۲۰:۴۲:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۰:۴۲:۰۷ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن