مشخصات بازیکن
Beeg.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.123.112 :آیپی
STEAM_1:1:442921828 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۲۰:۵۵:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۰:۵۵:۲۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن