مشخصات بازیکن
X_MAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.163.191 :آیپی
STEAM_1:0:460142759 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ata :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۲۲:۴۶:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۲:۴۶:۰۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن