مشخصات بازیکن
mohamadshirali905 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.185.42.19 :آیپی
STEAM_1:0:459019643 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۱:۱۰:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۱:۱۰:۰۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن