مشخصات بازیکن
?BoBMarly :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.209.149 :آیپی
STEAM_1:1:439089480 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۴:۱۳:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۴:۱۳:۱۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن