مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.7.200 :آیپی
STEAM_1:0:446600963 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۰۵:۱۳:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۵:۱۳:۳۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن