مشخصات بازیکن
Telegram: @ToosGame_Server :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
United Arab Emirates(AE) :کشور / منطقه
92.97.248.162 :آیپی
STEAM_1:1:460194571 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۲:۱۹:۵۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن