مشخصات بازیکن
sixpack :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.237.236 :آیپی
STEAM_1:0:455723152 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۷:۳۵:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸:۳۵:۲۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن