مشخصات بازیکن
NimA :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.139.75 :آیپی
STEAM_1:1:424966437 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۳۷:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۹:۳۷:۴۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن