مشخصات بازیکن
King_Demon :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.205.218 :آیپی
STEAM_1:1:432023586 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۹:۴۴:۱۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن