مشخصات بازیکن
|?|???? ???? ????|?| :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.194.113 :آیپی
STEAM_1:0:456082384 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Reza :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۰:۵۶:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۰:۵۶:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن