مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.211.110.178 :آیپی
STEAM_1:0:448964220 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۲۱:۴۱:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۱:۴۱:۱۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن