مشخصات بازیکن
TAYVAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.8.63 :آیپی
STEAM_1:0:197021722 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۰۴:۴۲:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۴:۴۲:۱۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن