مشخصات بازیکن
H[o]NeST :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.0.72 :آیپی
STEAM_1:1:424113862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۲:۱۱:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳:۱۱:۰۶ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن