مشخصات بازیکن
ryandrew1122 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.206.26 :آیپی
STEAM_1:0:460406898 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۲:۲۹:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۲:۲۹:۲۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن