مشخصات بازیکن
SH?HRKH THESSPT :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.225.219.91 :آیپی
STEAM_1:0:444255041 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۲:۵۷:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳:۵۷:۰۲ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن