مشخصات بازیکن
mawkish :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.79.82 :آیپی
STEAM_1:1:78341781 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۳:۱۱:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۴:۱۱:۴۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن