مشخصات بازیکن
K??????L THC 4:20 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.154.136 :آیپی
STEAM_1:0:453492150 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۴:۲۹:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۴:۳۹:۳۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن