مشخصات بازیکن
??? demon ??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.180.196.251 :آیپی
STEAM_1:1:116426038 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۲۱:۲۷:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۱:۲۷:۲۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن