مشخصات بازیکن
I'm NEAR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Ukraine(UA) :کشور / منطقه
178.219.88.242 :آیپی
STEAM_1:0:460228258 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۰۳:۲۲:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۰۳:۲۲:۱۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن