مشخصات بازیکن
panda :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
89.235.86.206 :آیپی
STEAM_1:1:223029521 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۶:۰۳:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۶:۰۳:۵۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن