مشخصات بازیکن
{c}Pt.Al1 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.130.228 :آیپی
STEAM_1:0:94322211 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۰:۲۷:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۱:۲۷:۴۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن