مشخصات بازیکن
maziyar7931 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
128.65.166.190 :آیپی
STEAM_1:1:459899259 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۱:۴۶:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۲۲:۱۶:۴۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن