مشخصات بازیکن
[/ Psycho ] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.115.231.39 :آیپی
STEAM_1:0:455061578 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
AmirHossein Cheliki :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۱۶:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۲۶:۰۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن