مشخصات بازیکن
amirwolf :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.128.250.187 :آیپی
STEAM_1:0:199167509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Sina Shojae :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۰:۵۱:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۰:۵۱:۰۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن