مشخصات بازیکن
HsNy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.100.72.75 :آیپی
STEAM_1:1:220593090 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۱۲:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۲:۱۲:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن