مشخصات بازیکن
! Vet :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.217.221 :آیپی
STEAM_1:0:181106569 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۱۷:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۶:۱۷:۱۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن