مشخصات بازیکن
FD G0D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
93.110.222.165 :آیپی
STEAM_1:1:182079235 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۲۸:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۵۵:۵۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن