مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.90.106 :آیپی
STEAM_1:0:426503189 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ata :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۲:۴۹:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۲:۴۹:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن