مشخصات بازیکن
-[Tc] | [iW][Thc] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.186.20 :آیپی
STEAM_1:1:458975494 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۰۳:۱۲:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۸:۲۶:۳۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن