مشخصات بازیکن
fuck you fuck me fuck us :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.48.199 :آیپی
STEAM_1:0:460680437 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۱:۳۵:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۱:۳۵:۱۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن