مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.61.84 :آیپی
STEAM_1:0:125501692 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Other :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi | Kardinal :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۲:۰۸:۰۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن