مشخصات بازیکن
7SK- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.210.73.237 :آیپی
STEAM_1:1:439953627 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
Yashar ShafieZadeh :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۴۳:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۴:۴۷:۰۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن