مشخصات بازیکن
BogeyMan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.191.57.108 :آیپی
STEAM_1:0:459770553 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۵:۲۵:۲۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۵:۲۵:۲۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن