مشخصات بازیکن
???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.160.132 :آیپی
STEAM_1:1:439928120 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
Dr.Mohammad :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۷:۲۸:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۱:۱۸:۲۵ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن