مشخصات بازیکن
ArashHC :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.187.11.221 :آیپی
STEAM_1:0:453674875 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
Valkyrie :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۲۳:۵۲:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۱:۰۱:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن