مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.210.176.119 :آیپی
STEAM_1:0:460754104 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۰:۱۷:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰۴:۱۷:۵۳ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن