مشخصات بازیکن
ryandrew1133 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.15.124 :آیپی
STEAM_1:0:460952507 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۴:۵۵:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۵:۵۵:۱۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن