مشخصات بازیکن
Dariush (icvt) ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.71.255 :آیپی
STEAM_1:0:68043467 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۱:۵۰:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۲:۵۰:۰۷ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن