مشخصات بازیکن
DarkNight :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.206.86 :آیپی
STEAM_1:0:138853855 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۲:۱۰:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۲۲:۲۰:۱۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن