مشخصات بازیکن
widviper11 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.254.239 :آیپی
STEAM_1:1:456245452 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۱:۱۱:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۰۱:۱۱:۵۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن