مشخصات بازیکن
Pussydestoryer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.225.194.231 :آیپی
STEAM_1:0:461043666 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۱:۳۸:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۵:۳۸:۵۶ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن