مشخصات بازیکن
? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
62.72.94.19 :آیپی
STEAM_1:1:455737941 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۱:۵۹:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۵:۵۹:۴۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن