مشخصات بازیکن
ParastoO :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.209.141.220 :آیپی
STEAM_1:0:238818962 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰۲:۰۴:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۲:۰۴:۲۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن