مشخصات بازیکن
SR7 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.231.110 :آیپی
STEAM_1:0:460821786 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۴۶:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۴:۴۶:۵۲ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن