مشخصات بازیکن
miladlol :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.245.106 :آیپی
STEAM_1:1:461129671 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۲۷:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۸:۲۷:۰۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن