مشخصات بازیکن
ALIreza :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.212.77.52 :آیپی
STEAM_1:0:218225861 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۳۱:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۸:۳۱:۴۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن