مشخصات بازیکن
-iBelive)u(Panda- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.244.53 :آیپی
STEAM_1:1:436643827 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mahdi Rasteh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۷:۳۳:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۸:۳۳:۵۵ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن